Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XI Semester Ganjil

Latihan Soal kelas XI

Wangsulana anut prentah !


 1. Sebutna titikaning sesorah resmi

 2. Sikap menapa kemawon ingkang kedah kaendhani ( boten pareng katindakake) nalika sesorah

 3. Bab-bab menapa kemawon ingkang kedah kagatosaken nalika nyerat asiling wawanrembug

 4. Jlentrehaken pangertosan musyawarah (bawa rasa)

 5. Menapa kemawon ingkang kedah kagatosaken salebeting musyawarah (bawa rasa)

 6. Jlentrehaken ngenani ukara tanduk lan ukara tanggap, lan damela tuladha ukara tanduk lan ukara tanggap.

 7. Damela tuladha ukara ingkang ngginakaken 

 1. tembung entar

 2. tembung saloka

 3. tembung pangiket

 4. tembung rangkep

 5. tembung kerata basa

 1. Jlentrehaken ngenani pangertosan parikan lan titikanipun

 2. Damela tuladha parikan !

 3. Tiyang sinau nabuh gamelan punika sanes golongan sinau prekawis gampil, amargi paugeran ingkang dipunsinaoni boten kasat mata kadosta swanten, laras lan rasa. Tiyang sinau gamelan punika sejatosipun ngulinakaken lelagoning gendhing, wondene gendhing punika pakempalanipun swanten warni-warni ingkang sampun linaras lan winangun ing raosPosting Komentar untuk "Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XI Semester Ganjil"

close