Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Contoh Soal Ulangan Harian Terpadu Bahasa Jawa Kelas X Semester Gasal

Ulangan Harian I

Mata Pelajaran Bahasa JawaI. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi BLAKA lan patitis!

Wacan kangge soal nomor a-d

 1. Angkara gung, neng angga anggung gumulung

 2. Gegolonganira

 3. Triloka lekeri kongsi

 4. Yen den umbar ambabar dadi rubeda.


 1. Beda lamun kang wus sengsem reh ngasamun,

 2. Sasamane bangsa sisip

 3. Semune ngaksama

 4. Sarwa sareh saking mardi martatama 1. Urutane tembang pocung kasebut, ingkang leres yaiku….

 2. Tegese tembung ingkang dipuncetak kandel yaiku….

 3. Tegese gatra ingkang nomor 5 yaiku….

 4. Pitutur ingkang saged tinulad saking tembang ing nginggil yaiku ….

 5. Damela cakepan Tembang Pocung kanthi tema “kaprawiran”!Ulangan Harian I

Mata Pelajaran Bahasa JawaI. Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi BLAKA lan patitis!


Wacan kangge soal nomor a-d

 1. Taman limut, durgameng tyas kang weh limput

 2. Karana karoban ing sih

 3. Karem ing karamat

 4. Sihing sukma ngrebda saardi pengira


 1. Yeku patut tinulat tulat tinurut

 2. Sapituduhira,

 3. Aja kaya jaman mangkin

 4. Keh pra mudha mundhi diri rapal makna 1. Urutane tembang pocung kasebut, ingkang leres yaiku ….

 2. Tegese tembung ingkang dipuncetak kandel yaiku….

 3. Tegese gatra ingkang nomor 5 yaiku….

 4. Pitutur ingkang saged tinulad saking tembang ing nginggil yaiku ….

 5. Damela cakepan Tembang Pocung kanthi tema “kabudayan”!Posting Komentar untuk "Contoh Soal Ulangan Harian Terpadu Bahasa Jawa Kelas X Semester Gasal"

close