Contoh Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XI Semester Genap

ambar

SOAL ULANGAN HARIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2019/ 2020


Mata Pelajaran : BAHASA JAWA

Kelas / Program : XI/ IPA-IPS

Hari / Tanggal

Waktu : 90 menit

Wangsulana manut prentah !

 1. Damela tuladha ukara kang kanthi tetembungan kang kalebet homonim lan homograf!

 2. Damela tuladha teks sesorah perangan surasa basa ingkang ngemot pangarep-arep utawi pangajak!

 3. Supados saged nindhakaken sesorah kanthi sae kedah nggatosaken wicara, wirama, wirasa lan wiraga. Jlentrehaken bab kasebut!

 4. Tuladha:  Saron bumbung = angklung

Nyaron bumbung, nggonku ngenteni nganti cengklungen nanging dheweke ora teka-teka

Damela kados tuladha !

 1. Kembang kacang = besengut

 2. Ngedom kreteg    = paku

 1. Lajengaken parikan ngandhap!

Rujak nanas campur pace

Dipangan ing wanci awan

….

 1. Asmaradhana 

Poma-poma wekas mami

Anak putu aja lena

Aja ketungkul uripe

Lan aja duwe kareman

Marang pepaes donya

Siang dalu dipun emut

Yen urip manggih antaka

Sebataken !

 1. Tegesipun tembung lena lan antaka

 2. Pitutur kang wonten ing tembang


 1. Gethuk asale saka tela

Mata ngantuk iku tambane apa

Gethuk asale saka tela

Yen ra pethuk atiku dadi gela

Aja ngono mas, aja-aja ngono 

Kadung janji mas aku mengko gela


Jlenthehaken

 1. Kaendahaning tembang campursari nginggil

 2. Isi punggelaning tembang campursari nginggil


 1. Damela layang pamaos kanthi ancas atawi tujuan pados kawigatosan saking pihak ingkang wonten gegayutanipun supados saged enggal ngrampungaken perkawis ingkang asipat umum, kanthi basa krama!


 1. Seraten kanthi Aksara Jawi

 1. Ghulam Zaid sregep dzikir

 2. Dinten Kartini dipengeti saben tanggal 21 April


Sugeng Makarya


Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close