Contoh Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XII Semester Ganjil (2)

Latihan Soal,Soal UAS,
ambar

Selamat malam semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan contoh soal UHT atau midsemester mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas XII pada semester Ganjil. Berikut adalah cuplikan dari soal yang akan kami bagikan.

Soal  UH Bahasa Jawa Kelas XII
Materi Geguritan & Tembang

Contoh Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XII Semester Ganjil

 1. Supados saged ngraosaken kaendahaning geguritan perlu nggatosaken wicara,wirama,wirasa lan wiraga

  1. jlentrehna babagan wicara lan wirama!

  2. jlentrehna babagan wirasa lan wiraga!

 2. Sebutna 

  1. piguna tembang macapat

  2. tandha-tandha / titikaning tembang macapat

 3. A.  Gambuh

aja nganti kebanjur

sabarang polah kang nora jujur

yen kebanjur sayekti kojur tan becik

becik ngupayaa iku

pitutur ingkang sayektos


B.  Maskumambang

aja sira niru tindak kang tan becik

nadjan ta wong liya

lamun pituture becik

iku kaki den estokna


Pitakon

 1. Sebutna paugeraning tembang ing nginggil

 2. adhedhasar wewataking tembang sebutna piguna tembang nginggil

 3. jlentrehna pitutur kang kaemot ing tembang nginggil

 4. damela sapada tembang gambuh/ maskumambang

 1. Serata kanthi aksara Jawi

  1. tiyang sinau nabuh gamelan punika sanes golongan sinau prekawis gampil, amargi paugeran ingkang dipunsinaoni boten kasat mata kadosta swanten, laras lan rasa

  2. tiyang sinau gamelan punika sejatosipun ngulinakaken lelagoning gendhing, wondene gendhing punika pakempalanipun swanten warni-warni ingkang sampun linaras lan winangun ing raos

 2. A.  Tahajud

…..

aku ndhendhepe karep

dosa-dosa iki kudu walaka marang sapa

marang saben ngaling-alingi

dosa-dosa kang tansah dakjumputi dakcelengi

ing sepine wengi

ora ana sapa-sapa

ing telenging ati

aku bisa walaka


B.  Golek Dalam Bener

....

Geneya...

bagaskara mesem sumilak hangajak

gawe driya adhem ora kudu nyuwara seru mundhak saru

dielus elus nganggo tembung lirih

dilela-lela salumrahe mesthi krasa

dheweke dudu debog tanpa rasa lan wignya


Damela gancaraning geguritan nginggil !2 komentar

 1. Mantap
 2. Nah ini untuk sepupu saya sangat cocok sekali, dan biar dia ngamuk2 diberi soal terus...
Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close