Soal Ulangan Serat Wedhatama Pupuh Gambuh Kelas XI Semester 2

ambar

 SOAL ULANGAN GAMBUH

SOAL ULANGAN HARIAN BAB 1 
SERAT WEDHATAMA PUPUH GAMBUH KELAS XI SEMESTER 2

Wangsulana pitakonan-pitakona ing ngandhap punika!

1.        Adhedhasar serat wedhatama ing ngandhap analisisa babagan ater-ater, panambang, seselan, tembung rangkep, purwakanthi, lan garba!

“Wong seger badanipun
Otot daging kulit balung sungsum
Tumrah ing rah memarah antenging ati
Antenging ati dunungku
Angruwat ruweting batos”

baca juga: Kumpulan Soal Bahasa Jawa Kelas X, Kelas XI, Kelas XII

2.      Gatosaken cakepan tembang ing ngandhap punika!

Manungsa iku perlu
Nduweni sifat teges lan jujur
Kaliyan kancane mboten pareng srei
Kudu dadi wong bersyukur
Wong prasaja mboten awon

Pitakonan:

a.       Jlentrehaken tegesipun ukara ingkang kacithak kandhel!
b.      Jlentrehaken wosing saking tembang kasebut!
c.       Jlentrehaken piwulang tembang kasebut!

3.      Damela cakepan tembang gambuh kanthi tema becik marang sasama, temtokaken wosing lan piwulang tembang! 

4.       Adhedhasar serat wedhatama ing ngandhap analisisa babagan ater-ater, panambang, seselan, tembung rangkep, purwakanthi, lan garba!

“Yeku wenganing kalbu
Kabukane kang wengku winengku
Wewengkone wis kawengku neng sireki
Nging sira uga kawengku
Mring kang pindha kartika byor”

5.      Gatosaken cakepan tembang ing ngandhap punika!

Manungsa iku perlu
Nduweni sifat teges lan jujur
Kaliyan kancane mboten pareng srei
Kudu dadi wong bersyukur
Wong prasaja mboten awon

Pitakonan:

a.       Jlentrehaken tegesipun ukara ingkang kacithak kandhel!
b.      Jlentrehaken wosing saking tembang kasebut!
c.       Jlentrehaken piwulang tembang kasebut!

6.      Damela cakepan tembang gambuh kanthi tema tresna lan bungah marang kabudayaan, temtokaken wosing lan piwulang tembang! !

 Kunci Jawaban

1. Analisis babagan ater-ater, panambang, seselan, tembung rangkep, purwakanthi, lan garba

·         Ater-ater: angruwat

·         Panambang: Badanipun, antenging, ruweting

·         Seselan: -

·         Purwakanthi:

o    antenging ati antenging ati (Pur. Basa)

o    tumrah ing rah memarah (Pur. Swara)

o    Angruwat ruweting batos (Pur. Sastra) 

·         T. Rangkep: -

·         Garba:

2.
  • a. Wong prasaja mboten awon tegese wong mulya ora tumindak angkara
  • b. Wosing tembang : manungsa kudu duweni tumindak kang becik yaiku kudu jujur, boten meri lan asring ngucap supaya urip mulya lan adoh saka tumindak ala/ angkara
  • c. piwulang tembang : yen pengen urip mulya kudu tumindak ingkang becik
3. Kasumanggakaken dwija
4. Analisis babagan ater-ater, panambang, seselan, tembung rangkep, purwakanthi, lan garba

 
·         Ater-ater: Kabukane, Kawengku   
·         Panambang : Kabukane, Wewengkone   
·         Seselan:  Winengku   
·         Purwakanthi:

o    Yeku wenganing kalbu Kabukane kang wengku winengku (Pur. Swara)

o    wengku winengku (Pur. Basa)

o    wengku winengku wewengkone (Pur. Sastra)

·         Tembung Rangkep -   
·         Garba

o   1. Yeku (ya+iku)

o   2. Sireki (sira+iki)

o   3. Mring (mara+ing)


5. a. Kaliyan kancane mboten pareng srei tegese karo kanca ora entuk meri
b. Wosing tembang : manungsa kudu duweni tumindak kang becik yaiku kudu jujur, boten meri lan asring ngucap supaya urip mulya lan adoh saka tumindak ala/ angkara
c. piwulang tembang : yen pengen urip mulya kudu tumindak ingkang becik

6. Kasumanggakaken dwija

 

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close