Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal Jajan/ Panganan Tradisional Bahasa Jawa Kelas X SMA/MA/SMK

 soal Ulangan jajan tradisional


Halo, assalamu alaikum kawan semuanya. Pada kesempatan baik ini, kami akan membagikan contoh soal Bahasa Jawa pada materi Panganan Tradisional kelas X SMA/MA/SMK.

Soal bahasa Jawa ini merupakan salah satu contoh soal yang biasa dan bisa digunakan untuk berbagai evaluasi, seperti Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Soal PAS, bahkan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. 


Seperti yang kita ketahui, jajanan atau makanan tradisional Jawa merupakan salah satu dari kuliner nusantara yang harus kita jaga kelestariannya. Selain itu, kita bisa mengembangkannya dengan berbagai inovasi terkini, sehingga makan ini tidak ditinggalkan oleh generasi penerus kita.

Nah, tak perlu berlama-lama. Silakan cermati contoh soal Panganan Tradisional berikut ini.

Soal Panganan Tradisional Bahasa Jawa Kelas X

Keterangan Soal
Materi Soal : Panganan / Jajan Tradisional
Kelas / semester : X/2
Jumlah Soal Pilihan Ganda: 15 Soal
Jumlah Soal Uraian : 5 soal

Pilihen wangsulan a, b, c, d utawa e minangka wangsulan sing paling bener, kanthi menehi tandha ping ana ing lembar wangsulan!

 

1.        Salah sawijine Jeneng panganan Jawa Tengah yaiku ....

a.    Odading

b.    Kue maha

c.    Cethot

d.   Jakue

e.    Dodol Garut

2.        Sing dudu panganan tradhisional saka Jawa Tengah yaiku...

a.    Jadah

b.    Wajik

c.    Kerak telur

d.   Iwel-iwel

e.    Ganjel rel

3.        Wujude bunder lan ana irisane gedhang ing tengahe. Rasane legi, kenyal. Panganan iki digawe saka tela pohung sing diparut lan diwenehi gula sithik lan vanili. Panganan iki jenenge yaku...

a.    Mata kebo

b.    Kaca mata

c.    Mata sapi

d.   Unthuk cacing

e.    Gethuk

 

4.        Gatekna gambar iki!

Panganan iki digawe saka campuran glepung kanji lan tela sing diparut banjur didang. Ujude bunder, cilik, dicawisake karo parutan klapa lan gula pasir. Lumprahe jajanan iki wernane abang, ijo, lan kuning. Panganan iki jenenge...

a.     Jenang

b.    Lopis

c.     Grotol

d.    Gendar

e.     Tiwul


5.             Ukara deskripsi kanggo nggambarake panganan tiwul yaiku...

a.    Panganan iki warnane coklat, brongkalan lan kagawe saka pohung garing.

b.    Panganan iki warnane coklat, alus, lan digawe saka pohung lan digiling.

c.    Panganan iki warnane ijo, bunder, ing tengahe ana gulane lan digawe saka glepung ketan.

d.   Panganan iki warnane ijo, bunder, ing tengahe ana gulane lan digawe sakaglepung ketan.

e.    Panganan iki warnane abang, bunder, ing tengahe ana irisan gedhange lan digawe saka pohung.


6.             Bocah-bocah lagi padha memangan ondhe-ondhe ing latar disambi padha nyenyawang kahanan ing wayah isuk iku. Ing ukara kasebut sing minangka tembung rangkep dwilingga, yaiku...

a.    Bocah-bocah

b.    Memangan

c.     Ondhe-ondhe

d.    Kahanan

e.     Nyenyawang


7.             Bocah-bocah lagi padha memangan ondhe-ondhe ing latar disambi padha nyenyawang kahanan ing wayah isuk iku. Ing ukara sing minangka tembung rangkep dwilingga semu, yaiku...

a.     Bocah-bocah

b.    Memangan

c.     Ondhe-ondhe

d.    Kahanan

e.     Wayah esuk


8.             Bocah wadon kae tetelune padha lagi rerasan babagan jajanan awuk-awuk sing enak rasane.

Ing ukara kasebut sing minangka tembung rangkep dwipurwa, yaiku...

a.     Bocah-bocah

b.    Jajanan

c.     Awuk-awuk

d.    Babagan

e.     Rerasan


9.             Panganan iki didadekake bahan sing digawa nalika penganten temon amarga nduweni teges yaiku penganten sarimbit bisa tetep lengket kaya sifate panganan kasebut.

Panganan iku yaiku...

a.     Arem-arem

b.    Jadah

c.     Klepon

d.    Cethot

e.     Nagasari


10.          Panganan sing digawe saka sayur mayor digodhog banjur disiram sambel kacang yaiku…

a.     Klenyem

b.    Lemper

c.     Wajik klethik

d.    Wajik coklat

e.     Pecel

 

11.         Panganan wujude bunder dawa digawe saka beras lan dibuntel godhong gedhang yaiku ….

a.       lemper

b.      kupat

c.       lonthong

d.      randha royal/tape goreng

e.       karok/cengkarok

12.         Panganan sing digawe saka beras dibuntel janur wujude pesagi yaiku ….

a.       Lemper

b.      Kupat

c.       lonthong

d.      randha royal/tape goreng

e.       karok/cengkarok

 

13.         Panganan sing digawe saka ketan, isine abon utawa srundeng, dibuntel godhong gedhang, lan didang yaiku ….

a.      lemper

b.      kupat

c.       lonthong

d.      randha royal/tape goreng

e.       karok/cengkarok

14.         Panganan sing digawe saka tape pohung, dicelupke adonan gandum, lan digoreng yaiku ….

a.       lemper

b.      kupat

c.       lonthong

d.      randha royal

e.       karok/cengkarok

15.         Panganan sing digawe saka sega wayu dipeme nganti garing, banjur sigoreng yaiku ….

a.       lemper

b.      kupat

c.       lonthong

d.      randha royal/tape goreng

e.       karok/cengkarok

baca juga: Kumpulan Soal Bahasa Jawa Kelas X, Kelas XI, Kelas XII

Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

Tumpeng

Tumpeng yaiku panganan sing digawe saka sega sing dibentuk kanthi werna-werna lauk. Tumpeng biasane digawe saka sega sing diwenehi kunir, wujude kerucut lan ditata ing tampah utawa nampan sing dilemeki godhong gedhang. Tumpen g nduweni teges, yen metu mempeng. Wong Jawa iku menawa metu saka omah tegese makarya kantihi tememen. Tumpeng digunakake ing acara-acara tertemtu kaya ta acara syukuran, ngantenan lan liya-liyane.

Wangsulana pitakon-pitakon iki jumbuh karo teks deskripsi makanan tradisional Jawa sing ko waca!

1.    Apa tema teks deskripsi makanan tradisional Jawa kasebut!

2.    Tuduhna tembung-tembung sing kalebu tembung rangkep!

3.    Gawea ukara migunakake tembung rangkep kasebut!

4.    Coba critakna nganggo basamu dhewe filosofi sing ana ing teks deskripsi makanan tradisional Jawa kasebut!

5.    Gawea Teks deskripsi panganan tradisional Jawa kanthi tema Panganan saka ketan!Pada bagian Soal Essay, sengaja kami tidak memberikan jawabannya. Sebab akan tidak elok jika kita tidak berusaha untuk mandiri. 

Demikian contoh soal Panganan Tradisional Bahasa Jawa Kelas X SMA/MA/SMK. Kurang lebihnya kami sampaikan ucapan terimakasih. Maturnuwun.

Posting Komentar untuk "Contoh Soal Jajan/ Panganan Tradisional Bahasa Jawa Kelas X SMA/MA/SMK"

------------------------------------------------