Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Latihan Soal (A) Aksara Jawa SMA/SMK/MA

Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Gatekaken panyeraran ukara mawi aksara Jawa menika!
Ukara mawi aksara Jawa kasebut ingkang migunakaken sandhangan mandaswara inggih punika….

  A. 1 lan 2
  B. 1 lan 3
  C. 2 lan 3
  D. 2 lan 4
  E. 3 lan 4

2.

Saka ukara ing dhuwur, tembung kang nggunakake sandhangan manda swara yaiku…

 A.

 B.

 C.

 D.

 E.3. Ukara sing ngandhut sandhangan mandaswara, yaiku.....

 A.

 B.

 C.

 D.

 E.Wacan kangge soal nomor 4-7

4. Wacan ing ndhuwur nyeritakke bab panggonan umum, yaiku…

  A. Supermarket lan hypermart
  B. Pasar lan sekolahan
  C. Toko lan ruko
  D. Mall lan pasar
  E. Sawah lan kebon

5. Miturut wacan ing ndhuwur, dijelasake persamaan antarane pasar lan sekolah. Kajaba ….

  A. Papan sarana umum
  B. Digunakke wong akeh
  C. papan kanggo golek kawruh
  D. kanggo sapa wae
  E. Ora bedak-bedakke wong

6. Ing wacan ndhuwur, ana paribasan watek sing ora oleh dinduweni tumrape wong golek kawruh, yaiku..

  A. Gajah ngidak rapah
  B. Kebo nusu gudel
  C. Adigang adigung adiguna
  D. Bathok bolu isi madu
  E. Cecak nguntal elo

7. Dene watek sing kudu dinduweni tumrape wong golek kawruh ing wacan kasebut yaiku…

  A. Adigang adigung adiguna
  B. gajah ngidak rapah
  C. Kebo nusu gudel
  D. bathok bolu isi madu
  E. Cecak nguntal elo

8. Pasar lan sekolahan. Yen ditulis nganggo aksara Jawa yaiku…

 A.

 B.

 C.

 D.

 E.


9. Golek kawruh. Yen ditulis nganggo aksara Jawa dadi…

 

 

 

 

 10. Adigang adigung… paribasan kasebut dijangkepi nganggo tembung kang trep yaiku…

 A. 

 B.

 C.

 D.

 E.7 komentar untuk "Latihan Soal (A) Aksara Jawa SMA/SMK/MA"

close