Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Latihan Soal (B) Aksara Jawa SMA/SMK/MA

Petunjuk:
  • Berdoalah sebelum mengerjakan Latihan Soal ini.
  • Jumlah poin untuk lanjut ke sesi berikut adalah 7 poin.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut anda paling benar!
Wacan kangge soal nomor 1-4
1. 
 

 

 

 

 


2.


 

 

 

 

 3.


 

 

 

 

 4.


 

 

 

 

 


5.


 

 

 

 

 


6.

Ukara ing nginggil menawi dialihaksarake dados aksara latin yaiku….

  A. Simbah nganggo lurik kuna awit taun 1860
  B. Simbah nganggo jarik kuna awit taun 1960
  C. Simbah ngagem lurik kuna awit taun 1860
  D. Simbah ngagem jarik kuna awit taun 1960
  E. Simbah ngagem lurik kuna awit taun 1960

7. 


Ukara ing nginggil menawi dialihaksarake dados aksara latin yaiku….

  A. Bonbin Mangkang salah siji papan pariwisata ing Jawa Timur
  B. Bonbin Mangkang salah siji papan pariwisata ing Jawa Tengah
  C. Bonbin Mangkang salah siji papan pariwisata ing Semarang
  D. Bonbin Mangkang salah siji papan pariwisata ing Jawa Barat
  E. Bonbin Mangkang salah siji papan pariwisata ing Mangkang

8. Salah siji dampak saka anane virus corona yaiku Ujian Nasional 2020 dibatalke. Ukara ing nginggil menawa ditulis kanthi aksara Jawa yaiku….

 

 

 

 

 9. Bu Fatimah kagungan putra 5 lemu kabeh. Ukara ing nginggil menawi katulis aksara Jawa yaiku….
 A. 
 B.
 C.
 D.
 E. 

10. Adigang adigung… paribasan kasebut dijangkepi nganggo tembung kang trep yaiku…

 A. 

 B.

 C.

 D.

 E.7 komentar untuk "Latihan Soal (B) Aksara Jawa SMA/SMK/MA"

close