Contoh Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Temanten Kakung Terbaru

ambar
Selamat siang semuanya. Salam hangat dari kami, ambarisna.com. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Swt. Amiin. 

teks pidato pasrah tampi manten

Setelah sebelumnya kami membagikan contoh pidato bahasa Jawa Lamaran lan Paningsetan, kesempatan yang baik ini, kami akan membagikan kelanjutan dari pidato tersebut, yakni Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Tampi Mempelai Pria atau penyerahan calon manten pria untuk dinikahkan dengan manten putri. 

Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Temanten Kakung ini disampaikan oleh pihak besan lelaki. Tukang pasrah tersebut, bisa dari orangtua kandung temanten, atau bisa juga diwakilkan. 

Begitu juga tampi temanten kakung. Yang menerima calon mempelai pria adalah pihak keluarga wanita. Ini, bisa diterima langsung oleh orangtua mempelai putri, atau bisa diwakilkan sebagaimana temanten pria. 

Tak perlu berlama-lama, berikut kami sampaikan Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Tampi Mempelai Pria. 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Temanten Kakung

Asssalamu’alaikum Wr. Wb,

Kawula nuwun.

Para tamu kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan. Panjenenganipun Bp. ... (besan), ingkang satuhu kula bekteni. Kula ingkang minangka talanging basa cundhakaning atur panjenenganipun Bp/Ibu ... (ingkang mengku gati).

Ingkang sepisan, Bp. KUSNAN kekalih ngaturaken salam taklimipun konjuk dhumateng Bp. DARJAN kekalih, kanthi pepuji mugi-mugi pangeran suka rahayu ingkang sami pinanggih.

Kaping kalihipun kula ugi tinanggenah hamasrahaken sri penganten kakung ingkang sesilih Bg. ... ingkang badhe kadhaupaken Rr. ... putra-putrinipun Bp. ... (ingkang mengku gati) kekalih ugi ngaturaken talining katresnan ingkang arupi sandhangan penganten sapendherek. (saged kaaturaken peranganipun, contonipun, sangsangan rinonce, kundala krincing, kalpika, ugi rasukan kangge pinanganten putri ingkang sedaya kalawau arupi beburoning wana).

Menggah sedaya kalawau kaaturaken kanthi suka renaning penggalih, nadyan ta mboten wonten ajinipun. Pramila sampun kaukur kanthi bobot lan bebeting barang. Mugi kersa anampi minangka tali asih katresnan kangge ngraketaken anggenipun bebesanan lan silaturahmi.

Bp/Ibu ... (besan) ndherek nyenyuwun dhateng Gusti Allah SWT, mugi paringa berkah pangestu wilujeng dhumateng ijabing penganten, sageda kasembadan kanthi wilujeng nir ing sangsaya mboten wonten alangan setunggal punapa sumrambah ing samudayanipun.

Kula ingkang minangka caraka ingkang ngaturaken pasrahan temanten, mbok bilih wonten cecer cewet tuwin kuciwaning atur lan mbok bilih wonten kiranging subasita, tandang tanduk tuwin tata krami, kula dalah para caraka ingkang nglumantaraken srah-srahan sedaya nyuwun samodraning pangaksama.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

baca juga: Teks Pidato Sambutan dalam Bahasa Jawa 

Demikian tadi Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Mempelai Pria. Semoga dengan adanya Pidato Bahasa Jawa Atur Pasrah Tampi Mempelai Pria ini, budaya jawa semakin berkembang dan mendunia. 

Maturnuwun, salam.

Posting Komentar

Cookie Consent
Kami menyajikan cookie di situs ini untuk menganalisis lalu lintas, mengingat preferensi Anda, dan mengoptimalkan pengalaman Anda.
Oops!
Sepertinya ada yang salah dengan koneksi Anda. Harap sambungkan dan mulai menjelajah lagi.
AdBlock Detected!
Kami mendeteksi Anda menggunakan adblocking di browser Anda.
Pendapatan yang kami peroleh dari iklan digunakan untuk mengelola situs web ini, kami mohon Anda memasukkan situs web kami ke 'whitelist' di adblocking Anda.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.
close